Znanstvena istraživanja

Područja znanstvene djelatnosti dr. sc. Ilije Mamuzića jesu mehanička metalurgija, tj. teorija i tehnologija obradbe deformiranja kovina i slitina te istraživanje svojstava i ispitivanje materijala. Ova dugogodišnja istraživačka djelatnost dr.sc. Ilije Mamuzića može se podijeliti u nekoliko cjelina:

 1. Znanstvena istraživanja sposobnosti deformacije kovina i slitina,
 2. Istraživanja tehnologija obradbe deformiranjem kovina i slitina,
 3. Razvoj novih materijala, poboljšanje uporabnih svojstava materijala,
 4. Istraživanja s područja ispitivanja materijala bez razaranja.

Problemi deformabilnosti čelika u vrućem stanju, na koje je naišao pri rješavanju tehnologije u proizvodnji bešavnih cijevi, te relativno malo za industrijsku primjenu primjenjivih teorijskih i laboratorijskih saznanja, naveli su ga na stvaranje laboratorija za njihova moderna i sustavna istraživanja. Za tu je nakanu nabavljena i suvremena istraživačka oprema – torzioni plastometar, te je razvio metodiku ispitivanja i osposobljeni su operateri. Rezultati istraživanja omogućili su da se rastumače uzroci i pronađu rješenja za razne tehnološke probleme u proizvodnji cijevi. Kombinacija teorijskih znanja, optimalne primjene rezultata laboratorijskih i industrijskih ispitivanja i pokusa, simulacija i modelira-nje procesa na računalu i dobra interpretacija postignutih eksperimentalnih saznanja i proračuna, do-veli su do vrlo značajnih rezultata o deformabilnosti različitih kakvoća čelika. Mnoga su njegova posti-gnuća, uz dopunu iz literature, objedinjena u knjizi “Teorija, materijali, tehnologija čeličnih cijevi” čiji je autor zajedno sa V.M. Drujanom iz Ukrajine. Zahvaljujući Iliji Mamuziću, Hrvatska je među rijetkim svjetskim državama gdje postoji vlastito objavljena knjiga o teoriji i tehnologiji proizvodnje cijevi.

Nemirni duh, radišnost i dinamičnost nisu dozvoljavali da se njegov interes zadovolji onim što je postigao na području teorije i tehnologije izradbe cijevi, pa je istraživao i probleme valjanja traka, toplinske obradbe čelika itd., utjecaj različitih faktora na sloj maziva kod oblikovanja deformiranjem.
Sukladno razvitku teorije i tehnologije preradbe deformacijom u svijetu, te vlastitim istraživanjima, dao je doprinos pri:

 • modeliranju tehnološkog procesa preradbe posebice matematičkom, primjenom metode konač-nih elemenata (FEM),
 • izradbi ekspertnih sustava,
 • optimizaciji tople i hladne preradbe različitih materijala, uključujući obojene metale (Al, Ti) itd.

U posljednje vrijeme u polju njegovog istraživačkog zanimanja bili su i problemi razvitka i svojstava kompozita, te novih metalnih materijala sa ultrasitno zrnatom strukturom nano i submikroskopske veličine, posebnih mehaničkih i fizikalnih svojstava. To dr. Mamuzić istražuje postupcima intenzivnih plastičnih deformacija (IPD) te optimiranjem termomehaničkih procesa (TRIP – transformacije inducirane plastičnosti). Sva su ova istraživanja pobudila veliki interes i u svijetu. Dokaz je niz objavljenih radova u prestižnim svjetskim časopisima, a na traženje Akademije znanosti Kine boravio je dva puta u Kini.

Uz veliku aktivnost u bivšoj državi i suradnji s mnogim institutima i fakultetima, inicirao je, i još sada gaji plodonosne kontakte s pedagoškim i znanstveno-istraživačkim centrima u razvijenim zemljama na svih 5 kontinenata. Ovdje je na znanstvenim skupovima i institucijama predstavljao rezultate znanstveno-istraživačkog rada, ili ih je izravno posjetio (preko 60 država). Često je njegovo ime zapisano i između autora iz različitih zemalja. To dokazuje da je Ilija Mamuzić želio i znao surađivati s velikim brojem suradnika različite dobi i različitih struka. Gostujući znanstve-nik/nastavnik bio je na više prestižnih svjetskih sveučilišta (16).

Ne bi bilo opravdano zaboraviti, da je Ilija Mamuzić pripremao niz prijedloga znanstveno-istraživačkih projekata, koje su prihvatile odgovarajuće institucije iz Hrvatske i inozemstva. Bio je voditelj međunarodnih 15 i domaćih projekata / tema 13. U te projekte bili su uključeni znanstvenici s fakulteta i istraživači s područja metalnih materijala iz Hrvatske i iz mnogih inozemnih država.

Popis projekata:

Međunarodni projekti (voditelj):

 1. Mamuzić; A. Hensel (do 1994.); W. Lehnert (1994. – 1998.): Istraživanje i obrazovanje na području oblikovanja metala, Sveučilište Zagreb, Bergakademije Freiburg, 1980. – 1998.
 2. Mamuzić; A. Hensel: Studija o razvoju cijevi za naftnu industriju, Sveučilište Zagreb, Bergakademije Freiburg, 1986. – 1990.
 3. Mamuzić; V. Karel: Dinamička rekristalizacija čelika, Sveučilište Zagreb, Tehničko sveučilište Košice, 1987. – 1990.
 4. Mamuzić; V. Drujan: Optimalizacija preradbe cijevi, Institut za metalurgiju Sisak, SOUR Metalurški kombinat Željezare Sisak, Dnjepropetrovski metalurški institut, 1989. – 1991.
 5. Mamuzić; Ming Xu Guang: Istraživanje plastične deformacije metala, Institut za metalurgiju Sisak, Institute of Metal Research Academia Sinica, Schenyang, and Central Iron and Steel Research Institute, Peking. Usvojeno na 7. zasjedanju mješovite komisije za znan­stve­no-te­hničku suradnju Jugoslavije i Kine (Peking 23. listopad 1989.). Potvrda Zavoda za tehničku suradnju (ZAMTES) R.H. 1990. – 1992.
 6. Mamuzić; J. Billy: Vpliv zloženia a strukturu materialov na ich plastičnost, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Metalurški fakultet Tehničko sveučilište Košice, 1990. – 1993.
 7. Mamuzić; V. Drujan; Yu. Taran: Teorijsko i eksperimentalno istraživanje – matematičko i fizikalno modeliranje u metalurgiji, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Dnepropetrovska metalurška akademija, 1991. – 1996.
 8. Mamuzić; J. Zrnik: Istraživanje sastava i strukture materijala na njihova svojstva, posebice plastičnost, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Metalurški fakultet Tehničko sveučilište Košice, 1994. – 1995.
 9. Mamuzić; M. Golja; T. Kvačkaj: Projektiranje osobina kovinskih materijala u plastičnoj obra­dbi, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Metalurški fakultet Tehničko sveučilište Košice, 1994. – 2009.
 10. Mamuzić; M. Golja; T. Kvačkaj: Primjena metode konačnih elemenata u simulaciji procesa plastične obradbe, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Metalurški fakultet Tehničko sveučilište Košice, 1994. – 2009.
 11. Mamuzić; L. Mihok: Arheometalurgija, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Metalurški fakultet Tehničko sveučilište Košice, 1996. – 2009.
 12. Mamuzić; Š. Nižnik: Texture Forming after Cold Milling, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Institute of Materials Research of the Slovak Academy of Sciencs, Košice, 1996. – 1998.
 13. Mamuzić; P. Matković; L. Parilak: Microstructure and Mechanical Properties of Steels, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Institute of Materials Research of the Slovak Academy of Sciencs, Košice, 1996. – 1998.
 14. Mamuzić; M. Buršak: Investigation dealing with the influence of composition and structure of materials on their characteristics particulary plasticity, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Faculty for Metallurgy Technical University of Košice, 2006. – 2009.
 15. Mamuzić: Steel restructuring technical assistance for Bulgaria, Romania, Croatia and Turkey, EU/WYG International Limited – Croatia Metallurgical Society, 2006.

Domaći projekti (voditelj):

 1. Mamuzić:Unapređenje tople i hladne preradbe čelika, Institut za metalurgiju Sisak (IMS), Samoupravna interesna zajednica znanosti (SIZ) R.H. 1985. – 1990.
 2. Mamuzić: Fizička metalurgija, Institut za metalurgiju Sisak (IMS) Samoupravna interesna zajednica znanosti (SIZ) R.H. 1986. – 1990.
 3. Mamuzić: Svojstva i prerada metala, Institut za metalurgiju Sisak (IMS) SOUR MK “Željezara Sisak”, 1986. – 1991.
 4. Mamuzić: Istraživanje i razvoj metalnih materijala za specijalne namjene i utjecaja metalurških faktora na plastičnost i deformacijski otpor metala, Institut za metalurgiju Sisak (IMS) Samoupravna interesna zajednica znanosti (SIZ) R.H. 1987. – 1990.
 5. Grupa autora i I. Mamuzić: Dugoročni program tehnološkog razvoja SOUR-a, MK “Željezara Sisak”, do 2010/2015. Institut za metalurgiju Sisak (IMS) – SOUR MK “Željezara Sisak”, 1987. – 1988.
 6. Mamuzić: Razvoj bešavnih cijevi za istraživanje i proizvodnju nafte u posebno teškim uvjetima i podmorju (selektivni projekt), Institut za metalurgiju Sisak (IMS) Samoupravna interesna zajednica znanosti (SIZ) R.H. 1988. – 1990.
 7. Mamuzić: Kvalitetni zahtjevi za toplo valjane bešavne cijevi pripremljene kao uložak za hladno vučenje, Institut za metalurgiju Sisak (IMS) Samoupravna interesna zajednica znanosti (SIZ) R.H. – SOUR MK “Željezara Sisak”, 1988. – 1990.
 8. Mamuzić: Istraživanje sposobnosti plastične prerade čelika u toplom stanju, Institut za metalurgiju Sisak (IMS) – FOND i MK, SOUR MK “Željezara Sisak”, 1990. – 1991.
 9. Krajcar; A. Markotić / I. Mamuzić – voditelj teme: Studije utjecaja mehanizama procesa na posebna svojstva čelika i cijevi, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Ministarstvo znanosti i tehnologije R. H. 1991. – 1996.
 10. Čatić / I. Mamuzić – voditelj teme: Optimiranje integrirane proizvodnje tvorevina, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu – Ministarstvo znanosti i tehnologije R. H. 1991. – 1996.
 11. Mamuzić: Obradba deformiranjem i svojstva kovinskih materijala, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Ministarstvo znanosti i tehnologije R. H. 1997. – 2002.
 12. Mamuzić: Svojstva i obradba deformiranjem legiranih čelika, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Ministarstvo znanosti i tehnologije R. H. 2002. – 2006.
 13. Mamuzić: Oblikovanje deformiranjem i svojstva novih metalnih materijala, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa R. H. 2007. –
Skip to content