Članstva i priznanja

Ilija Mamuzić je tijekom svoje karijere bio iznimno aktivan i što se tiče članstava u raznim udruženjima, organizacijama i tijelima, a za svoj rad je dobio cijeli niz nagrada i priznanja.

 

 

Članstva u društvima

 1. Član Društva inženjera i tehničara Željezare Sisak (od 1963.), DIT Ž. S.
 2. Predsjednik sekcije metalurga DIT Ž. S., (bio).
 3. Član Društva inženjera i tehničara Sisak, DIT Sisak.
 4. Predsjednik sekcije metalurga DIT-a Sisak, Sisak, (bio).
 5. Predsjednik Društva rudara, geologa i metalurga, DIT Sisak, (bio).
 6. Dopredsjednik DIT-a Sisak, (bio).
 7. Član Saveza inženjera i tehničara rudarske, geološke i metalurške struke Hrvatske (SITRGM Hrvatske), (bio).
 8. Predsjednik Saveza inženjera i tehničara rudarske, geološke i metalurške struke Hrvatske (SITRGM Hrvatske), (bio).
 9. Član Saveza inženjera i tehničara rudarske, geološke i metalurške struke Jugoslavije, (bio).
 10. Dopredsjednik Saveza inženjera i tehničara rudarske, geološke i metalurške struke Jugoslavije, (bio).
 11. Predsjednik Društva inženjera i tehničara Hrvatske, (bio),
 12. Član Hrvatskog metalurškog društva (HMD),
 13. Predsjednik HMD-a i predsjednik Upravnog odbora HMD-a,
 14. Član Društva za tehniku zavarivanja Hrvatske (DTZH), (bio),
 15. Član Upravnog odbora DTZH-a, (bio),
 16. Član Jugoslavenskog društva za ispitivanje bez razaranja (YuNDT), (bio),
 17. Član Upravnog odbora YuNDT, (bio),
 18. Predsjednik Nadzorne komisije DTZH-e, (bio),
 19. Član Hrvatskog društva za ispitivanje bez razaranja (HDKB), (bio),
 20. Član Predsjedništva HDKB-a, (bio),
 21. Član Hrvatskog društva za sustave (CROSS), (bio),
 22. Član Hrvatskog društva za materijale i tehnologiju (HDMT), (bio),
 23. Član Savjeta HDMT, (bio),
 24. Član Hrvatskog društva za mehaniku,
 25. Počasni član Slovenske hutnicke spločnosti (SHS),
 26. Član CEMCO (Central European Metallurgical Cooperation),
 27. Član upravnog odbora ESIC (European Steel Institute Confederation),
 28. Član ISSI (International Society of Steel Institute).

Dugogodišnja suradnja (od 1992.) s više društava iz svijeta. Predsjednici ovih društava imaju svake godine sastanak u studenome u Düsseldorfu (organizator je Verein Detscher Eisenhüttenleute VDEh-a). Na ovim se sastancima zvanično dogovaraju međunarodne konferencije u svijetu. Svih do sada četrnaest Međunarodnih simpozija Hrvatskog metalurškog društva usaglašene je i odobreno u Düsseldorfu, To se odnosi i na sedmi simpozij planiran za 22.-23. ožujka 2022. godine. Pozivi preko VDEh-a osiguravaju suradnju s ovim društvima:

 • Stahlinstitut VDEh, Germany
 • ATS – Association Technique de la Siderurgie Francaise
 • CENIM – Centro National de Investigaciones Metalurgicas Spain
 • ChSM – The Chinese Society for Metals China
 • CRM – Centre de Recherches Metallurgy Belgium
 • ASMET the Austrian Society for Metallurgy and Materials
 • American Iron and Steel Institute, USA
 • ISIJ- The Iron and Steel Institute of Japan
 • JERN – Jernkontoret, Sweden
 • SRM Romanian Society for Metallurgy
 • SITPH – Association of Polish Metallurgical Engineers
 • HOOGOVENS, The Netherlands
 • SHS – Slovak Metallurgical Society
 • Sociedade Portuguesa de Materiais
 • MVAE – Association of Hungarian Steel Industry
 • Steel Federation of the Czech Republic
 • Union of Bulgarian Metallurgists
 • IBS – Instituto Brasileiro de Siderurgia
 • AIM – Associazione Italiana di Metallurgia
 • The Japan Institute of Metals
 • Egypatian Association for Industrial Developmet
 • Institute Argentino de Siderurgia
 • Associacao Brasileira de Metalurgia e Materials
 • ILAFA – Instituto Latinoamericano del fierroy el Acero, Chile
 • Societe Francaise de Metallurgie et de Materiaux
 • The Institute of Materials, Minerals and Mining, England
 • T. Krakatau Steel, Indonesia
 • ISIJ The Iron and Steel Institute of Japan
 • KOSA- Korea Iron and Steel Association
 • Amsteel Mills Sdn Bhd, Malaysia
 • Philippine Iron & Steel Institute
 • NatSteel Asia (S) Pte Ltd, Singapur
 • The South African Institute of Mining and Metallurgy
 • Iron and Steel Institute of Thailand
 • Vietnam Steel Corporation.

Rad u tijelima institucija

 1. Član Radničkog savjeta Instituta za metalurgiju Sisak, (bio).
 2. Predsjednik Radničkog savjeta Instituta za metalurgiju Sisak, (bio).
 3. Član Sekcije za odgoj, obrazovanje i znanost pri Općinskoj konferenciji Sisak, (bio).
 4. Predsjednik Sekcije za odgoj, obrazovanje i znanost pri Općinskoj konferenciji Sisak, (bio).
 5. Član kulturno-prosvjetnog vijeća Općinske skupštine Sisak, (bio).
 6. Više puta član Organa upravljanja Instituta, (bio).
 7. Predsjednik Poslovnog odbora Instituta za metalurgiju Sisak, (bio).
 8. Predsjednik Stalnog predsjedništva Zbora radnih ljudi Instituta za metalurgiju Sisak, (bio).
 9. Član i predsjednik više komisija Instituta za metalurgiju Sisak, (bio).
 10. Član Koordinacijskog odbora obrazovanja Općine Sisak, (bio).
 11. Zastupnik u Samoupravnoj interesnoj zajednici za znanstveni rad u oblasti metalurgije, strojarstva i brodogradnje (SIZ I) Hrvatske, (bio).
 12. Predsjednik Koordinacijskog odbora za formiranje radne organizacije Institut za metalurgiju Sisak sa dva OOUR-a i radnom zajednicom, (bio).
 13. Predsjednik Kadrovske komisije OOUR-a Metalurški fakultet, (bio).
 14. Zastupnik OOUR-a Metalurški fakultet u Savjetu za znanstveno-istraživački rad ”Željezare Sisak”, (bio).
 15. Član Komisije za atestiranje zavarivača Instituta za metalurgiju Sisak (11 godina), (bio).
 16. Član Programskog savjeta Hrvatske 01 “Metal i elektrotehnika”, (bio).
 17. Dopredsjednik Odbora za suradnju Sveučilišta Zagreb s organizacijama udruženog rada, (bio).
 18. Član Programskog savjeta “Svojstva i prerada metala” SOUR-a MK “Željezara Sisak”, (bio).
 19. Član Odbora za pitanja znanosti i poslijediplomski studij Sveučilišta u Zagrebu (bio).
 20. Član matičnog povjerenstva Sveučilišta RH-e za izbore u nastavna, znanstveno-nastavna i znanstvena zvanja (bio).
 21. Predsjednik Katedre za plastičnu preradu metala svih metalurških fakulteta Jugoslavije, (bio).
 22. Član (a i predsjednik) Stručnog povjerenstva za iznovice postavljanje spomenika banu Jelačiću, Zagreb 1990, (bio).
 23. Predsjednik Operativnog štaba Metalurškog fakulteta tijekom rata (1991. – 1994.), (bio).
 24. Član Prosudbene skupine Ministarstva znanosti i tehnologije RH, za ocjenu projekta iz znanstvenog područja tehničkih znanosti: 2.06. Grafičke tehnologije, 2.08. Metalurgije, 2.11. Strojarstva i 2.14. Zrakoplovstva i raketne tehnike.

Članstvo u odborima – skupovima

 1. Član znanstvenog odbora 6. savjetovanja valjaoničara Jugoslavije, Opće udruženje crne metalurgije Jugoslavije (OUCMJ), Smederevo 1981.
 2. Član organizacijskog odbora 5. stručnog usavršavanja inženje¬ra metalurgije, Metalurški fakultet Sisak, Malinska 1982.
 3. Član znanstvenog odbora 4. međunarodnog simpozija o plastičnosti i otporu deformaciji metala, Herceg Novi, Metalurški fakultet Titograd, Željezara “Boris Kidrič”, Kombinat aluminija Titograd, Herceg Novi 1984.
 4. Član znanstvenog odbora 7. savjetovanja valjaoničara Jugoslavije, Opće udruženje crne metalurgije Jugoslavije (OUCMJ), Mavrovo 1985.
 5. Član znanstvenog odbora 5. međunarodnog simpozija o plastičnosti i otporu deformaciji metala, Herceg Novi, Metalurški fakultet Titograd, Željezara “Boris Kidrič”, Kombinat aluminija Titograd, Herceg Novi 1986.
 6. Član znanstvenog odbora 8. savjetovanja valjaoničara Jugoslavije, Opće udruženje crne metalurgije Jugoslavije (OUCMJ), Zenica 1987.
 7. Član organizacijskog odbora “Okrugli stol” u okviru 12. međunarodnog sajma rudarstva Zagreb, Savez inženjera i tehničara rudarske, geološke i metalurške struke Hrvatske (SITRGMH), Zagreb 1988.
 8. Član znanstvenog odbora 6. međunarodnog simpozija o plastičnosti i otporu deformaciji metala, Herceg Novi, Metalurški fakultet Titograd, Željezara “Boris Kidrič”, Kombinat aluminija Titograd, Herceg Novi 1989.
 9. Predsjednik organizacijskog odbora 12. stručnog usavršavanja inženjera metalurgije Metalurški fakultet Sisak, DIT Sisak, Sisak 1989.
 10. Član znanstvenog odbora 9. savjetovanja valjaoničara Jugoslavije, Opće udruženje crne metalurgije Jugoslavije (OUCMJ), Štore 1990.
 11. Član organizacijskog odbora konferencije unapređenja i racionalizacije tehnoloških procesa u rudarstvu, geologiji i metalurgiji, Beograd, Savez inženjera i tehničara rudarske, geološke i metalurške struke Jugoslavije, Beograd 1990.
 12. Predsjednik organizacijskog odbora “Okrugli stol” u okviru 13. međunarodnog sajma rudarstva Zagreb, Savez inženjera i tehničara rudarske, geološke i metalurške struke Hrvatske (SITROMH), Zagreb 1990.
 13. Predsjednik organizacijskog odbora 13. stručnog usavršavanja inženjera metalurgije Sisak, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Željezara Sisak, Sisak 1990.
 14. Voditelj “Okruglog stola” s međunarodnim sudjelovanjem: Obrazovanje u metalurgiji, Metalurški fakultet Sisak, Sisak 1990.
 15. Član Programskog odbora 11. međunarodnog savjetovanja BIAM ’92, Zagreb, KOREMA, Zagreb 1992.
 16. Član: Honorary Scientific Commitee of International Conference “Formability ’94”, Ostrava, Tanger Ltd., Ostrava 1994.
 17. Predsjednik organizacijskog odbora Međunarodnog simpozija hrvatskih metalurga “Materijali i metalurgija” Zagreb, Hrvatsko metalurško društvo (HMD), Zagreb 1994.
 18. Član znanstvenog odbora Međunarodnog simpozija hrvatskih metalurga “Materijali i metalurgija” Zagreb, Hrvatsko metalurško društvo (HMD), Zagreb 1994.
 19. Predsjednik znanstvenog odbora 1. međunarodne konferencije “Ther Tech Form ’96”, Tale, Metalurški fakultet, Tehničko Sveučilište Košice, Tale 1996.
 20. Predsjednik znanstvenog odbora 2. međunarodnog simpozija hrvatskih metalurga “Stanje i razvitak plastične obrade kovina i slitina”, Split, Hrvatsko metalurško društvo (HMD), Split 1996.
 21. Predsjednik organizacijskog odbora 2. međunarodnog simpozija hrvatskih metalurga “Stanje i razvitak plastične obrade kovina i slitina”, Split, Hrvatsko metalurško društvo (HMD), Split 1996.
 22. Član organizacijskog odbora Međunarodne konferencije “Sinergetika ’98”, Komsomolsk na Amure, Ministerstvo obšćeva i profesionalnova obrazovania Rosijske Federacije, Rosijska akademia nauk, Komsomolsk na Amure 1998.
 23. Član znanstvenog odbora 3. međunarodnog simpozija hrvatskih metalurga “Stanje i razvitak plastične obrade kovina i slitina”, Šibenik, Hrvatsko metalurško društvo (HMD), Šibenik 1998.
 24. Član organizacijskog odbora 3. međunarodnog simpozija hrvatskih metalurga “Stanje i razvitak plastične obrade kovina i slitina”, Šibenik, Hrvatsko metalurško društvo (HMD), Šibenik 1998.
 25. Član znanstvenog odbora Međunarodne znanstvene konferencije “Zvyšovanie akosti v zlievarenstve”, Podbanska, Metalurški fakultet, Tehničko sveučilište u Košicama, Podbanska 1999.
 26. Član znanstvenog odbora 2. međunarodne konferencije “Ther Tech Form ’99”, Tale, Metalurški fakultet, Tehničko sveučilište Košice, Tale 1999.
 27. Član znanstvenog odbora 1. međunarodne konferencije “Fizikalna metalurgija i lom materijala”, Herlani, Tehničko sveučilište Košice, Herlani 1999.
 28. Predsjednik znanstvenog odbora 4. međunarodnog simpozija Hrvatskog metalurškog društva “Materijali i metalurgija”, Opatija, Hrvatsko metalurško društvo (HMD), Opatija 2000.
 29. Predsjednik znanstvenog odbora 5. međunarodnog simpozija Hrvatskog metalurškog društva “Materijali i metalurgija”, Šibenik, Hrvatsko metalurško društvo (HMD), Šibenik 2002.
 30. Član znanstvenog odbora 3. međunarodne konferencije “Ther Tech Form ’02”, Tale. Metalurški fakultet, Tehničko sveučilište Košice, Tale 2002.
 31. Predsjednik znanstvenog odbora 6. međunarodnog simpozija Hrvatskog metalurškog društva “Materijali i metalurgija”, Šibenik, Hrvatsko metalurško društvo (HMD), Šibenik 2004.
 32. Član znanstvenog odbora 5. međunarodne konferencije “The Modern Foundry Technologies – Environmental Protection”, AGH-University of Science and technology, Zakopane 2004.
 33. Član znanstvenog odbora 7. međunarodne znanstvene i tehničke konferencije “Plastic deformation of metals”, Nacionalna metalurška akademija Ukrajine, Dnepropetrovsk, 2005.
 34. Član znanstvenog odbora 6. naučno-stručnog simpozija sa međunarodnim sudjelovanjem “Metalni, nemetalni materijali”, Fakultet za metalurgiju i materijale, Univerzitet u Zenici, Zenica 2006.
 35. Član znanstvenog odbora 13. međunarodnog skupa “Mechanical Fatigue of Metals” Pisarenko Institute for Problems of Strength, Kiev 2006.
 36. Predsjednik znanstvenog odbora 7. međunarodnog simpozija Hrvatskog metalurškog društva “Materijali i metalurgija”, Šibenik, Hrvatsko metalurško društvo (HMD), Šibenik 2006.
 37. Član znanstvenog odbora međunarodne znanstveno – tehničke konferencije “Machines and plastic deformation of the metals” Zaporoško Nacionalno Tehničko sveučilište i drugi, Zaporožje 2007.
 38. Član znanstvenog odbora 15. međunarodne znanstveno – tehničke konferencije “Menagment in industrial enterprice” Politechnika Czestochowa, Zakopane 2007.
 39. Član znanstvenog i organizacijskog odbora međunarodne konferencije “Electrical contacts and electrodes” National Academy of Science Ukraine et al., Katsiveli (Krim) 2007.
 40. Član Programskog odbora 7. međunarodne znanstveno-tehničke konferencije “Material in engineering practice”, Metalurški fakultet Tehničkog sveučilišta, Košice 2008.
 41. Član znanstvenog odbora 7. naučno-stručnog simpozija sa međunarodnim sudjelovanjem “Metalni, nemetalni materijali”, Fakultet za metalurgiju i materijale, Univerzitet u Zenici, Zenica 2008.
 42. Predsjednik znanstvenog odbora 8. međunarodnog simpozija Hrvatskog metalurškog društva “Materijali i metalurgija”, Šibenik, Hrvatsko metalurško društvo (HMD), Šibenik 2008.
 43. Član znanstvenog odbora 16. međunarodne konferencije “Production and menagment in the steel industry”, Politechnica Czestochowa, Zakopane 2008.
 44. Član zanstvenog odbora 7. međunarodne konferencije “The Modern Foundry Technologies – enviromental protection”, Fakultet za ljevarstvo, Sveučilište rudarstva i metalurgije, Zakopane 2008.
 45. Član Programskog odbora međunarodne konferencije “Structural Integrity and life of NPP Equipment (SIL – 2009)” Nacionalna akademija znanosti Ukrajine, Kijev 2009.
 46. Član znanstvenog odbora međunarodne znanstvene konferencije “Menagment of technology step to sustainable production”, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Šibenik 2009.
 47. Član znanstvenog odbora 17. međunarodne znanstveno-tehničke konferencije “Production and menagment in the steel industry”, Svečilište tehnologije, Czestochowa 2009.
 48. Član programskog odbora međunarodne konferencije “Electrical contacts and electrodes”, Ukrajinsko društvo za materijale i drugi, Ponizovka (Krim) 2009.
 49. Član organizacijskog odbora 3. međunarodne konferencije “Modeling of the mechanics and mechatronics systems (MMAMS 2009.), Strojarski fakultet, Tehničko Sveučolište u Košicama, Zemplinska Širava 2009.
 50. Član znanstvenog odbora 18th International Conference Production and Menangemen in the Steel Industry, Czestochowa University of Technology, Zakopane 2010.
 51. Član znanstvenog odbora 8. naučno-stručnog simpozija sa međunarodnim sudjelovanjem “Metalni, nemetalni materijali”, Fakultet za metalurgiju i materijale, Univerzitet u Zenici, Zenica 2010.
 52. Predsjednik znanstvenog odbora 9. međunarodnog simpozija Hrvatskog metalurškog društva “Materijali i metalurgija”, Šibenik, Hrvatsko metalurško društvo (HMD), Šibenik 2010.
 53. Predsjednik znanstvenog odbora 10. međunarodnog simpozija Hrvatskog metalurškog društva “Materijali i metalurgija”, Šibenik, Hrvatsko metalurško društvo (HMD), Šibenik 2012.
 54. Predsjednik znanstvenog odbora 11. međunarodnog simpozija Hrvatskog metalurškog društva “Materijali i metalurgija”, Šibenik, Hrvatsko metalurško društvo (HMD), Šibenik 2014.
 55. Predsjednik znanstvenog odbora 12. međunarodnog simpozija Hrvatskog metalurškog društva “Materijali i metalurgija”, Šibenik, Hrvatsko metalurško društvo (HMD), Šibenik 2016.
 56. Predsjednik znanstvenog odbora 13. međunarodnog simpozija Hrvatskog metalurškog društva “Materijali i metalurgija”, Šibenik, Hrvatsko metalurško društvo (HMD), Šibenik 2018.
 57. Predsjednik znanstvenog odbora 14. međunarodnog simpozija Hrvatskog metalurškog društva “Materijali i metalurgija”, Šibenik, Hrvatsko metalurško društvo (HMD), Šibenik 2020.
 58. Predsjednik znanstvenog odbora 15. međunarodnog simpozija Hrvatskog metalurškog društva “Materijali i metalurgija”, Zagreb, Hrvatsko metalurško društvo (HMD), Zagreb 2022.

Članstva u uredničkim odborima – vidi: Urednički rad

Znanstveno-nastavna, stručna i društvena priznanja

 1. Prva nagrada SR Hrvatske za sastav o životu i djelu Nikole Tesle, prigodom obilježavanja 100. obljetnice rođenja, Zagreb, 1956.
 2. Priznanje i nagrada Željezara Sisak, za završetak studija prije roka i najmlađem inženjeru u Jugoslaviji, Sisak, 1961.
 3. Medalja odličnog strijelca, Jugoslavenska narodna armija, Vojna knjižica, str. 6., Subotica, 1962.
 4. Priznanje Metalurškog kombinata “Željezara Sisak”. OOUR Institiut za metalurgiju Sisak, za desetogodišnji neprekidan rad i zalaganje na izvršenju radnih zadataka na polju izgradnje Kombinata, postizavanje proizvodnih rezultata rada, sudjelovanje u radu organa upravljanja, Sisak, 1973.
 5. Diploma samoupravljanja – Priznanje Općinskog vijeća Saveza sindikata Hrvatske, za značajan doprinos razvitku samoupravljanja, Sisak, 1977.
 6. Srebrna kolajna Instituta za crnu metalurgiju – Sofija, prigodom petnaeste obljetnice djelatnosti Instituta, za uspješnu suradnju, Sofija, 1978.
 7. Diploma zaslužnom članu Jugoslovenskog društva za ispitivanje bez razaranja, za izuzetan doprinos u radu Jugoslovenskog društva za ispitivanje bez razaranja, Beograd, 1980.
 8. Priznanje SOUR MK “Željezara Sisak”, RO – Institut za metalurgiju Sisak, prigodom dvadesete obljetnice djelatnosti Instituta za samoprijegoran rad i doprinos razvitku RO – Institut za metalurgiju Sisak, Sisak, 1981.
 9. “Knjige nagradene književnom nagradom – Željezara Sisak”, SOUR MK Željezara Sisak uz Dan Kombinata, kao zaslužnom radniku, Sisak, 1982.
 10. Diploma Društva inženjera i tehničara (DIT) Željezara Sisak, prigodom tridesete obljetnice djelatnosti, za nesebičan rad i pruženu pomoć u radu na unnapređenju društva, Sisak, 1982.
 11. Zahvalnica Rudarsko metalurškog fakulteta Kosovske Mitrovice, prigodom desete obljetnice djelatnosti, za uspješan rad i doprinos razvitku fakulteta, Kosovska Mitrovica, 1984.
 12. Diploma časopisa Tehnika – RGM, u znak priznanja za izuzetno ostvarenje u članku “Utjecajni faktori na sloj maziva kod hladnog valjanja”, Beograd, 1984.
 13. Povelja i kolajna Bergakademie – Freiberg, Freiberg, za uspješnu znanstveno-nastvnu suradnju, Freiberg, 1985.
 14. Zlatna značka “Željezara Zenica” – Zenica, prigodom devedesetpete obljetnice djelatnosti Željezare, za dugogodišnju suradnju Zenica, 1987
 15. Priznanje i Zlatna značka inženjera i tehničara Jugoslavije DIT-a Zeljezare Sisak, u povodu tridesetpete obljetnice postojanja Društva, u znak zahvalnosti i priznanje za dugogodišnji rad i doprinos na ostvarenju njegovih ciljeva i zadataka, Sisak, 1987.
 16. Priznanje Izdavačkog savjeta časopisa Metalurgija, prigodom dvadesetpete obljetnice izlaženja časopisa, za dugogodišnju suradnju i doprinos u razvoju časopisa, Sisak, 1987.
 17. Srebrna kolajna VEB Rohrkombinat – Riesa, za dugogodišnju suradnju u optimizaciji proizvodnje cijevi, Riesa, 1987.
 18. Srebrna kolajna Metalurškog fakulteta, Tehničko sveučilište u Košicama, za dugogodišnju suradnju, Košice, 1989.
 19. Kolajna Dnepropetrovskog metalurškog instituta, u povodu devedesete obljetnice osnivanja Instituta, za uspješnu znanstveno-nastavnu suradnju, Dnepropetrovsk, 1989.
 20. Povelja o izboru za počasnog člana Saveza inženjera i tehničara rudarsko geološke i metalurške struke Jugoslavije, za izvanredne zasluge na ostvarivanju ciljeva i zadataka Saveza, Beograd, 1990.
 21. Priznanje Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prigodom tridesete obljetnice osnivanja Fakulteta, za značajan doprinos u razvitku visoko školske nastave i organizirane znanstveno-istraživačke djelatnosti, Sisak, 1990.
 22. Zlatna kolajna Metalurškog fakulteta Tehničkog sveučilišta u Košicama, za razvitak Metalurškog fakulteta, Košice, 1992.
 23. Srebrna kolajna Metalurškog fakulteta Tehničkog sveučilišta u Košicama, u povodu obilježavanja četrdesete obljetnice osnivanja Fakulteta, za dugogodišnju suradnju, Košice 1992.
 24. Priznanje Društva inženjera i tehničara (DIT) Sisak, prigodom tridesete obljetņice rada, za nesebičan rad i pruženu pomoć na unapređenju Društva, Sisak, 1992.
 25. Diploma Akademije inženjerskih znanosti Ukrajine, u povodu izbora za redovnog člana Akademije, Kijev, 1993.
 26. Tko je tko u Hrvatskoj ; Who is Who in Croatia, I. Mamuzić, Golden Marketing, Zagreb, 438, 1993.
 27. Počasni član Slovačkog metalurškog društva u Košicama, izbor za počasnog člana Slovačkog metalurškog društva, Košice, 1994.
 28. Kolajna Instituta za istraživanje materijala Slovačke akademije znanosti, u povodu obilježavanja četrdesete obljetnice osnivanja Instituta, za uspješnu dugogodišnju suradnju, Košice, 1995.
 29. Srebrna kolajna Metalurškog fakulteta Tehničkog sveučilišta u Košicama, za uspješnu znanstvenu suradnju, Košice, 1995.
 30. Red Danice Hrvatske s likom Rudera Boškovića, na temelju Odluke Predsjednika Republike Hrvatske za znanost, Zagreb, 1996.
 31. Značka Državnog instituta za čelik i slitine – Moskva, u povodu obilježavanja devedesetpete obljetnice osnivanja Instituta za dugogodišnju suradnju, Moskva, 1996.
 32. Kolajna Nacionalne metalurške akademije Ukrajine – Dnepropetrovsk, za uspješnu dugogodišnju znanstveno-nastavnu suradnju, Dnepropetrovsk, 1996.
 33. Pamätnu medaily TU Košice, prigodom 45. obljetnice Tehničkog sveučilišta u Košicama, Košice, 1997.
 34. Kolajna Državnog sveučilišta – Dnepropetrovsk, prigodom pedesete obljetnice osnivanja Sveučilišta, za uspješnu znanstveno-nastavnu suradnju, Dnepropetrovsk, 1998.
 35. Tko je tko u svijetu, Who’s Who in World, I. Mamuzić, 15. izdanje, The Marquis Who’s Who, New Providence 875, 1998.
 36. Diploma počasnog profesora Nacionalne metalurške akademije Ukrajine, u povodu obilježavanja stote obljetnice osnivanja akademije za dugogodišnju izvanrednu znanstveno-nastavnu suradnju, Dnepropetrovsk, 1999.
 37. Diploma počasnog doktorata znanosti Tehničkog sveučilišta u Košicama, Košice, 2000.
 38. Tko je tko u nauci i inženjerskoj struci, Who’s Who in Science and Engineering, I. Mamuzić, Millennium Edition 2000 – 2001, The Marquis Who’s Who, New Providence 830, 2000.
 39. Zahvalnica Društva inženjera i tehničara (DIT) Sisak, za nesebičnu pomoć u radu i na ostvarivanju programskog djelovanja Društva, Sisak, 2000.
 40. Acknowledgement Hrvatskog metalurškog društva, kao predsjednik Znanstvenog odbora 4. simpozija SHMD 2000, Opatija, 2000.
 41. Zlatna kolajna Akademije inženjerskih znanosti Ukrajine, za značajan doprinos razvitku inžinjerske znanosti u Ukrajini, Kiev, 2001.
 42. Acknowledgement Hrvatskog metalurškog društva, kao predsjednik Znanstvenog odbora 5. simpozija SHMD 2002, Šibenik, 2000.
 43. Priznanje Hrvatskog metalurškog društva, u povodu četrdesete obljetnice izlaženja časopisa “Metalurgija”, za naročito plodan autorski opus radova objavljenih u časopisu “Metalurgija”, 1962. – 2001. i trajan doprinos razvoju metalurške struke, Zagreb, 2002.
 44. Srebrna kolajna Metalurškog fakulteta Tehničkog sveučilišta u Košicama, u povodu pedesete obljetnice osnivanja Metalurškog fakulteta, za dugogodišnju znanstve no-nastavnu suradnju, Košice, 2002.
 45. Zahvalnica Hrvatskog metalurškog društva, u povodu četrdesete obljetnice izlaženja časopisa “Metalurgija”, za naročiti osobni doprinos u izdavanju časopisa, Zagreb, 2002.
 46. Zlatna kolajna BERG fakulteta Tehničkog sveučilišta – Košice, za uspješnu dugogodišnju suradnju, Košice, 2002.
 47. Acknowledgement Hrvatskog metalurškog društva, za 25.obljetnicu obnašanja funkcije predsjednika 1978 – 2003., Zagreb, 2004.
 48. Acknowledgement Hrvatskog metalurškog društva, za 20 godina obnašanja funkcije glavnog i odgovornog urednika časopisa “Metalurgija” 1985. – 2004., Zagreb, 2004.
 49. Priznanje Društva inženjera i tehničara Sisak, za dosadašnji rad, pruženu pomoć u unapređenju Društva i 40 godina članstva u DIT-u. Željezare Sisak 1963. – 2004, Sisak, 2004.
 50. Acknowledgement Hrvatskog metalurškog društva, kao predsjednik Znanstvenog odbora 6. simpozija SHMD 2004, Šibenik, 2004.
 51. Pamatnu Medailu UMV. SAV Pri obilježavanju 50. obljetnice osnivanja Ustava, za uspješnu suradnju, Košice 2005.
 52. Priznanje Hrvatskog metalurškog društva povodom 45. godina tiskanja časopisa “METALURGIJA” za naročiti osobni doprinos kao glavni i odgovorni urednik od 1984., Zagreb 2006.
 53. Acknowledgment Croatian Metalurgija Society kao predsjednik znanstvenog odbora 7. simpozija SHMD 2006., Šibenik 2006.
 54. Zahvalnica Hrvatskog metalurškog društva pri obilježavanju 15. obljetnice ustrojstva društva na državnoj razini, kao utemeljitelj i predsjednik, Zagreb 2006.
 55. Tko je tko u svijetu Who’s who in the World, I. Mamuzić, 23 rd the Marquis Who’s who, New Providence, p. 1618,2006.
 56. Tko je tko u znanosti i tehnici, Who’s in Science and Engineering, I. Mamuzić,9th Edition, the Marquis Who’s who, New Providence p. 1356, 2006 – 2007.
 57. Zahvalnica Hrvatskog metalurškog društva povodom 55. obljetnice utemeljenja društva i 45. godina doprinosa kao član ili predsjednik realizacije ciljeva i zadataka društva, Šibenik 2008.
 58. Acknowledgment Croatian Metallurgical Society kao predsjednik organizacijskog i znanstvenog odbora 8. simpozija SHMD 2008.
 59. Srebrna kolajna Berg – fakulteta Tehničkog sveučilišta u Košicama, za uspješnu dugogodišnju suradnju (uručio dekan G. Weis), Košice 2009.
 60. Časopis Metalurgija 49 (2010) 3, 144-288, posvećen 70. godini života i rada akad. Ilije Mamuzića i zahvala prinosu metalurgiji.
 61. Zlatna medalja I diploma A. A. Bočvar, Ruska akademija znanosti, 2010., za uspješnu dugogodišnju suradnju; uručio: S. Nikulin.

Sportska priznanja

Ilija Mamuzić je popularizirao i sportske aktivnosti te je tijekom karijere dobio razna priznanja:

 1. Diploma za osvojeno 1. mjesto – badminton, takmičenje radničkih sportskih igara, Željezara Sisak, Centar za rekreaciju, Sisak, 1967.
 2. Pehar za osvojeno 1. mjesto – badminton, takmičenje radničkih sportskih igara, Željezara Sisak, Centar za rekreaciju, Sisak, 1968.
 3. Diploma za osvojeno 1. mjesto – badminton, takmičenje radničkih sportskih igara, Željezara Sisak, Centar za rekreaciju, Sisak, 1969.
 4. Diploma i osvojena “Srebrna značka” u partizanskom višeboju, SD “Partizan”, takmičenje radničkih sportskih igara (RSI), Sisak, 1982.
 5. Kolajna s likom Lenjina i natpis “Udarnik komunističeskovo truda” svesaveznog sovjetskog sportskog društva “Spartak”, Kijev, 1982.
 6. Diploma i osvojena “Srebrna značka” u partizanskom višeboju, SD “Partizan”, takmičenje radničkih sportskih igara (RSI), Sisak, 1983.
 7. Priznanje za osvojeno 1. mjesto – proljetni cross, Osnovna samoupravna interesna zajednica (OSIZ) za odmor i rekreaciju “Sisak Predgrađe”, Sisak, 1983.
 8. Diploma i osvojena “Srebrna značka” u partizanskom višeboju, SD “Partizan”, takmičenje radničkih sportskih igara (RSI), Sisak, 1984.
 9. Priznanje za osvojeno 2. mjesto – proljetni cross, Osnovna samoupravna interesna zajednica (OSIZ) za odmor i rekreaciju “Sisak Predgrađe”, Sisak, 1985.
 10. Diploma i osvojena “Zlatna značka” u partizanskom višeboju, SD “Partizan”, takmičenje radničkih sportskih igara (RSI), Sisak, 1985.
 11. Priznanje za osvojeno 1. mjesto – jesenji cross, Osnovna samoupravna interesna zajednica (OSIZ) za odmor i rekreaciju “Sisak Predgrade”, Sisak, 1985.
 12. Priznanje za osvojeno 1. mjesto – jesenji cross, Osnovna samoupravna interesna zajednica (OSIZ) za odmor i rekreaciju “Sisak Predgrađe”, Sisak, 1987.
 13. Diploma za sudjelovanje na prvom zimskom natjecanju u kuglanju, natjecanje djelatnika i studenata Metalurškog fakulteta, Metalurški fakultet, Sisak, 1995.
 14. Športovy trofey športske aktivnosti na TU Košice Berg fakultetu tijekom 30 godina, (uručio g. Weis), Košice 2009.

Napomena: Trka maraton – Varaždin, trke povodom 9. svibnja – više godina u Zagrebu, trke pet puta na Tehnologijadi, itd.

Skip to content