Stručne aktivnosti

Osim u znanstvenoj i nastavnoj aktivnosti, Ilija Mamuzić je veliki dio svojih aktivnosti posvetio i stručnoj djelatnosti. Iz područja ispitivanja materijala bez razaranja izradio je niz ekspertiza i izvješća za prijam raznih dijelova konstrukcija, hala, strojnih sklopova, uređaja itd. Tako je npr. preuzeo odgovornost za kakvoću izvedenih krovnih konstrukcija Sportske dvorane Jazine – Zadar, Sportske dvorane Zagreb, Hala Gorenje – Velenje, Konstrukcija luke Kopar itd. U okviru djelatnosti objavio je cijeli niz stručnih publikacija koje možete pronaći u popisu svih publikacija u CROSBI-ju.
Njegov je veliki stručni doprinos u razradi i usvajanju novih defektoskopskih metoda i njihove primjene u praksi. Bio je jedan od najpriznatijih stručnjaka u bivšoj državi s ovoga područja. Uz pripremu za konkretne primjene, prenosio je stečeno znanje na obrazovanje novih kadrova. Ukupno je izradio sljedeće radove, ekspertize:

 • 300 ekspertiza o ispitivanju x i y zracima,
 • 160 ekspertiza za ispitivanje magnetofleksom,
 • 190 ekspertiza o ultrazvučnom ispitivanju.

Stručna djelatnost je nastavljena i preuzimanjem mjesta šefa odjela za plastičnu preradbu kovina i to u izravnoj suradnji sa stručnjacima pojedinih pogona i za potrebe Željezare Sisak, ali pretežito s područja obradbe deformiranjem kovina i slitina:

 • toplinska obrada bešavnih cijevi,
 • proračun snage i praćenja toka materijala pri procesu bušenja,
 • kalibracija valjaka forming stana,
 • kalibracija pilger valjaka,
 • kalibracija valjaka izvlačno – reducirnog stana,
 • kalibracija valjaka reducirnog stana,
 • ispitivanje specifičnog tlaka pri preradbi,
 • izbor optimalne vrste maziva pri proizvodnji cijevi,
 • optimalizacija valjanja cijevi na pilger stanu,
 • proizvodnja kotlovskih šavnih i bešavnih cijevi,
 • izradba atlasa grešaka na cijevima,
 • proračun kapaciteta (proizvodnosti) pojedinih pogona,
 • zamjena i poboljšanje kvalitete materijala valjačkog pribora i valjaka, itd.

Sva ova stručna djelatnost odvijala se kroz više istraživačkih zadataka ugovorenih s Fondom za znanstvenoistraživački rad Željezare Sisak ili izravno na razini pogona Željezare Sisak, a većina ovih istraživanja našla je izravnu primjenu u praksi.

Recenzije

 1. I. Mamuzić: Recenzija ultrazvučnog atlasa izrađenog u Institutu “Hasan Brkić” Zenica,Institut za metalurgiju Sisak, Sisak 1965.
 2. I. Mamuzić: Recenzija knjige Obrada metala valjanjem autora prof. dr. sc. Čaušević Mustafe,Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sisak 1981.
 3. I. Mamuzić; A. Antolović; V. Gregurić; M. Kesić; J. Krajcar; M. Malina; D. Maljković: Bibliografija 1961. – 1981. SOUR MK “Željezara Sisak”,RO Institut za metalurgiju Sisak,Sisak 1981.
 4. I. Mamuzić: Recenzija udžbenika Teoretski osnovi na procesite pri plastično oblikovanje na metali, autora prof. dr. sc. Stankovski Vladimira,Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sisak 1983.
 5. I. Mamuzić:Grupa autora – (I. Mamuzić suradnik) Bibliografija 1961. – 1985. SOUR MK “Željezara Sisak”,RO Institut za metalurgiju Sisak, Sisak 1986.
 6. I. Mamuzić: Recenzija udžbenika Prerada metala u plastičnom stanju, autora dr. sc. Mišković Nade, Metalurški fakultet Sve­učilišta u Zagrebu, Sisak 1989.
 7. I. Mamuzić: Recenzija udžbenika Praktikum iz teorije plastične prerade metala, autora prof. dr. sc. Mišković Nade, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sisak 1989.
 8. I. Mamuzić: Recenzija udžbenika Mehanička svojstva mate­rijala, autora Mladena Franza, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sisak 1998.
 9. I. Mamuzić: Recenzija udžbenika Ispitivanje mehaničkih svoj­stava metalnih materijala autora Ivana Viteza,Sisak 2006.
 10. I. Mamuzić: Dugogodišnja recenzija članaka za više časopisa: Kemija u industriji, Strojarstvo, Metalurgija, Zavarivanje, Ljevar­stvo, itd. Imena autora i nazivi članaka se ne daju glede anonimnosti recenzenta.
 11. I. Mamuzić: Izrada više recenzija znanstveno – istraživačkih projekata za: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvat­ske, Ministarstvo znanosti Republike Slovačke, itd. Imena glavnih istraživača se ne daju glede anonimnosti recenzenta.
 12. I. Mamuzić: Izradio više recenzija referata (tiskanih u zborniku radova) za:* Savjetovanje valjoničara Jugoslavije (6. savjetovanje, Smederevo 1981., 7. savjetovanje, Mavrovo 1985., 8. savjetovanje, Zenica 1988., 9. savjetovanje, Štore 1990.),* Međunarodni simpozij o plastičmosti i otporu deformaciji (4. simpozij, Herceg Novi 1984., 5. simpozij, Herceg Novi 1986., 6. simpozij, Herceg Novi 1989.) itd.
Skip to content