Osnivanje i operacionalizacija tečajeva

S obzirom na značaj ispitivanja bez razaranja u praksi, a u svojstvu inženjera za nedestruktivnu defektoskopiju, osnovao je i organizirao više tečajeva preko Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odjel u Sisku, Instituta za metalurgiju Sisak, Jugoslavenskog društva za ispitivanje bez razaranja, Društva za tehniku zavarivanje Hrvatske, itd.:

 • 1967. godine dvotjedni tečaj: Ultrazvuk i njegove primjene u kontroli/Sisak
 • 1969. godine tečaj: Defektoskopija odljevaka, na razini Jugoslavije
  Poslije specijalizacije u Francuskoj (Institut za zavarivanje i Institut za ispitivanje materijala bez razaranja), usavršavajući posebice ispitivanje zavarenih spojeva, održao je tečajeve:
 • 1970.: Ispitivanje zavarenih spojeva – na razini Jugoslavije
 • 1971.: Defektoskopija zavarenih spojeva – na razini Jugoslavije
 • 1973. Specijalni postupci ispitivanja u metalurgiji – na razini Jugoslavije
 • 1974.: Metalurška i defektoskopska kontrola odljevaka – na razini Jugoslavije
 • 1981.: Ispitivanje zavarenih spojeva u Fabrici šavnih cijevi Uroševac
 • 1983.: Ispitivanje zavarenih spojeva – Uroševac
 • 1984.: Kontrola odljevaka metodama bez razaranja – Zavod za zavarivanje, Beograd
 • 1986.: Kontrola zavarenih spojeva metodama bez razaranja – Zavod za zavarivanje, Beograd
 • 1988.: primjena ultrazvuka u kontroli odljevaka, Livnica Kikinda
  Napomena:
  Kao specijalist za ispitivanje materijala bez razaranja, održao niz predavanja u organizaciji tečajeva drugih institucija. Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja organiziralo je niz tečajeva Ispitivanje ultrazvukom materijala bez razaranja, gdje je Ilija Mamuzić više godina održavao predavanja o ispitivanju zavarenih spojeva na tankostijenim predmetima. (primjenom Lambovih valova). Održavao je i više stručnih predavanja o ispitivanju bez razaranja u više poduzeća diljem Jugoslavije (na pr. Ljevaonica, više brodogradilišta itd.).

Posebice je kao stručnjak za obradu deformiranjem kovina i slitina sudjelovao i kao predavač i organizator više seminara za stručno usavršavanje inženjera metalurgije:

 • Peto stručno usavršavanje: Problemi pri primjeni novih tehnologija, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Malinska, 1982.
 • Dvanaesto stručno usavršavanje: Stanje i razvojne tendencije proizvodnje čeličnih cijevi, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, DIT Sisak (bio i predsjednik organizacijskog odbora), Sisak, 1989.
 • Trinaesto stručno usavršavanje inženjera metalurgije Metalurški fakultet, Sveučilište u Zagrebu, (bio i predsjednik organizacijskog odbora), Sisak 1990.
Skip to content