Biografija

Ilija Mamuzić je rođen 18. veljače 1940. godine u Sesvetama – Zagreb. Gimnaziju je završio 1957. u Gospiću, Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu 1961. godine, a na kojem je i doktorirao 1975. Odmah nakon diplomiranja se zaposlio u Željezari Sisak, a ukupni pregled službovanja 1961. – 2010 godine je:

 • 1961. – 1963.: “Željezara Sisak” – Valjaonica bešavnih cijevi, glavni tehnolog i šef pripreme,
 • 1962. – 1965., Tehnička škola Viktorovac, Sisak –profesor matematike, tehnologije i nacrtne geo­metrije,
 • 1963. – 1964.: “Željezara Sisak” – Tehnička kontrola, inženjer za nedestruktivnu defektoskopiju, Istodobno kao honorarni
 • 1965. – 1974.: Institut za metalurgiju Sisak – Šef laboratorija za ispitivanje materijala bez razaranja,
 • 1963. – 1971.: Istodobno – prvo kao honorarni a zatim stalno zaposlen na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Metalurški odjel Sisak – kao asistent iz plastične prerade metala i legura,
  • od 1972. – 1974. – predavač,
  • od 1974. – 1976. docent,
 • 1975. – 1978. Institut za metalurgiju Sisak, šef Odjela za plastičnu preradu,
 • 1976. – 1978.: Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, odjel u Sisku, honorarni izvanredni profesor,
 • 1978. – 1979.: Institut za metalurgiju Sisak, OOUR Metalurški fakultet – vršilac dužnosti direktora OOUR-a Metalurški fakultet, a uz ostale funkcije i
 • 1978. – 1983.: Voditelj poslijediplomskog studija,
 • 1979. – 1984.: Institut za metalurgiju, OOUR Metalurški fakultet, Šef odjela za plastičnu preradu, a uz tu funkciju od
 • 1978. – 1983.: Koordinator Zavoda za preradu, površinsku obradu, energetiku i strojarstvo,
  1981. – 1990.: Institut za metalurgiju Sisak, OOUR Metalurški fakultet obavljao i poslove redovitog profesora
 • 1984. – 1984.: (od 1. ožujka do 1. rujna): Tehnička vojna akademija kopnene vojske Zagreb – Redoviti profesor,
 • 1984. – 1990.: Institut za metalurgiju Sisak, OOUR Metalurški fakultet – Šef odjela za plastičnu preradu, a uz funkciju i
 • 1984. – 1986.: Prodekan za nastavu,
 • 1990.: uz funkciju šefa Odjela za plastičnu preradu i Predstojnik Zavoda za metalurgiju,
 • 1990. – 1991.: Institut za metalurgiju Sisak, OOUR Metalurški fakultet – Dekan, obavlja i poslove redo-vitog profesora,
 • 1991. – 1992.: Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Dekan i inokosni poslovodni organ (direktor) – obavlja i poslove redovitog profesora,
 • 1992. – 1997.: Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Dekan -obavlja i poslove redovitog profesora,
 • 1997. – 1998.: (do veljače 1998.) Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu – prodekan za znanstveno istraživački rad i financije (svojevoljno odstupio),
 • 1997. – 2010.: Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Redoviti profesor u trajnom zvanju.

Član je Akademije inženjerskih znanosti i počasni profesor Državne metalurške akademije Ukrajine. Počasni je doktor znanosti Tehničkoga sveučilišta u Košicama. 1985. godine je postao glavni urednik časopisa Metalurgija te tu funkciju obnaša i danas. 1992. godine je utemeljio Hrvatsko metalurško društvo te je i njegov dugogodišnji predsjednik.
U svojoj široj obitelji je 4. genaracija sveučilišnih profesora. Bio je također član Komunističke partije Hrvatske (1964.-1984.). Po svojoj odluci napustio je Komunističku partiju 1984. zbog različitoga gle-danja na društvenu stvarnost.
Ilija Mamuzić ima sva zvanja (titule) bilo u stručnoj, znanstvenoj, nastavnoj, odnosno znanstveno-nastavnoj djelatnosti:

Zvanje – titule
Znanstveno (stručno) Znanstveno-nastavno (nastavno)
Diplomirani inženjer metalurgije – 1961. Asistent – 1963.
Magistar znanosti – istraživač – 1971. Predavač – 1972.
Doktor znanosti – znanstveni suradnik – 1975. Docent – 1974.
Viši znanstveni suradnik – 1976. Izvanredni profesor – 1976.
Znanstveni savjetnik – 1981. Redoviti profesor 1981. u trajnom zvanju – 1997.
dr.h.c. – 2000. prof. h. c. – 1999.
Akademik – 1993.

 

Skip to content